Spend and save

De “Surprise and Delight”-promotie (de “Aanbieding”) wordt georganiseerd door VR Maasmechelen Tourist Outlets Comm. VA. (“de Promotor”), met maatschappelijke zetel in Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0465.707.490

 

De aanbieding:

  1. Deze Aanbieding is geldig enkel voor die deelnemers die een bezoek brengen aan de boetieks (uitgezonderd restaurants) en minimum €100 (honderd euro) spenderen in één enkele dag van 27 juli 2018 tot 31 juli 2018 (de “Aanbiedingsperiode”).
  2. Wanneer de Deelnemers minimum €100 (honderd euro) spenderen in de boetieks (uitgezonderd restaurants) van Maasmechelen Village in één enkele dag tijdens de Aanbiedingsperiode, ontvangen ze automatisch een 10% VIP card (de VIP Card). Deze VIP card kan enkel gebruikt worden tijdens de periode van 1 augustus 2018 tot 31 augustus 2018 bij voorlegging van de aankoopbewijzen in het Tourist Information Centre in Maasmechelen Village tijdens de Aanbiedingsperiode.
  3. De VIP Card is onderworpen aan beschikbaarheid en mogelijke uitzonderingen in Maasmechelen Village.
  4. De VIP Card is niet overdraagbaar aan een derde partij en kan niet omgeruild worden voor geld.
  5. Deelnemers kunnen enkel één (1) VIP Card verkrijgen voor de deelnemende boetieks in de Aanbiedingsperiode.
  6. De Promotor behoudt zichzelf het recht om de Aanbieding, de VIP Card of eender welk deel ervan te annuleren, opschorten en/of aanpassen, en/of de algemene voorwaarden op elk moment te herzien of te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
  7. Deze Aanbieding kan niet gebruikt worden samen met een andere aanbieding, coupon, voucher of andere aanbieding in Maasmechelen Village tijdens de Aanbiedingsperiode (of op een andere manier).
  8. Deelnemers erkennen en verklaren zich akkoord met het feit dat: (i) de Promotor, zijn gerelateerde bedrijven en de eigenaars van Maasmechelen Village niet verantwoordelijk zijn voor de prijzen die de boetieks in Maasmechelen Village vermelden of hanteren; (ii) er geen contractueel verband is tussen de Promotor, zijn gerelateerde bedrijven, de eigenaars van Maasmechelen Village en de Deelnemers in verband met de Aanbieding of op een andere manier ; (iii) de Promotor, zijn gerelateerde bedrijven, de eigenaars van Maasmechelen Village geen garanties geven wat betreft de producten (met inbegrip van, zonder beperking, van de kwaliteit ervan) die Deelnemers verkrijgen van de boetieks in Maasmechelen Village; (iv) Deelnemers hebben geen recht, en ontslaan zich van de mogelijkheid, om eender welke aanspraak te maken tegen de Promotor, zijn gerelateerde bedrijven en de eigenaars van Maasmechelen Village in het geval dat een boetiek in Maasmechelen Village de Aanbieding niet kan nakomen, in zijn geheel of gedeeltelijk, en de Deelnemer enkel nog een eis tot vergoeding kan stellen aan de boetiek in Maasmechelen Village; en (v) niets in deze algemene voorwaarden zal de Promotor aansprakelijk kunnen stellen voor de dood of persoonlijke verwonding te wijten aan zijn nalatigheid of dat van zijn werknemers.
  9. De Promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig financieel verlies dat resulteert uit de weigering, annulatie of intrekking van de Aanbieding, of een faling of onmogelijkheid van de Deelnemers om van deze Aanbieding te genieten.
  10. Deelname houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

 

Top