Algemene voorwaarden airmiles

Loyaliteitsprogramma's - Algemene Voorwaarden

Value Retail Management Ltd. ("Value Retail") heeft een uitgebreid netwerk van partners, zoals luchtvaartmaatschappijen, creditcardmaatschappijen, online reisorganisaties en hotelconsortiums. Een volledige lijst van alle aangesloten partijen kunt u hier bekijken: http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/en/experience/tourist-information/travel-partners/travel-partners ("Deelnemende Partners").

De volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op het aanbod van 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' voor klanten van Value Retail, die eveneens deelnemen aan de loyaliteitsprogramma's van de Deelnemende Partners ("Klanten"). Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden die van toepassing zijn op bonus miles of op een uitnodiging voor promotionele aanbiedingen ("Uitnodiging") die Klanten ontvangen. De Uitnodiging dient zorgvuldig te worden bestudeerd omdat er aanvullende algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Deelname

 1. Om 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' te kunnen ontvangen in het kader van een loyaliteitsprogramma moeten Klanten:
  • hun lidmaatschapspas van een Deelnemende Partner en (indien van toepassing) een Uitnodiging samen met hun aankoopbewijzen van goederen, inclusief voedingsmiddelen en dranken ("Kwalificerende Aankopen") die werden aangeschaft door de Klant, laten zien bij het toeristeninformatiecentrum of bezoekerscentrum van de deelnemende Villages die onderdeel uitmaken van de Bicester Village Shopping Collection, d.w.z. Bicester Village, Londen; Kildare Village, Dublin; La Vallée Village, Parijs; Wertheim Village, Frankfurt; Ingolstadt Village, München; Maasmechelen Village, Brussel; Fidenza Village, Milaan; La Roca Village, Barcelona; Las Rozas Village, Madrid; Suzhou Village, Suzhou; en Shanghai Village, Shanghai (samen de "Value Retail Villages"); en
  • hun toestemming verlenen aan Value Retail om de persoonsgegevens van de Klant te verzamelen en verwerken (zoals naam, het nummer van de lidmaatschapspas (of een deel ervan), transactiebedragen, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer en andere contactgegevens als de Deelnemende Partners dit noodzakelijk vinden) om 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' aan Klanten te kunnen toekennen en met als doel om de bestedingspatronen van de Klant bij een Deelnemende Partner in kaart te brengen om vast te kunnen stellen of bepaalde jaarlijkse bestedingsdrempels zijn bereikt (zie de onderstaande paragrafen 5 – 8). Het verzamelen en verwerken van dergelijke persoonsgegevens door Value Retail vindt plaats overeenkomstig het Privacybeleid van Value Retail dat hier kan worden bekeken:

www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/en/legal/privacy-policy/#.

 1. In aanvulling op bovenstaande voorwaarden moeten Klanten, als ze   'bonus miles', 'bonuspunten' of 'bonuskortingen' willlen ontvangen in het kader van een promotie-aanbod. op hetzelfde moment ook  hun Uitnodiging voor deelname aan de betreffende 'bonus'-aanbieding laten zien bij het toeristeninformatiecentrum of bezoekerscentrum van de deelnemende Village van Value Retail.
 1. 'Bonus miles', 'bonuspunten' of 'bonuskortingen' kunnen alleen worden geclaimd op de dag waarop de Kwalificerende Aankopen worden gedaan en het met terugwerkende kracht toekennen van 'bonus miles', 'bonuspunten', of 'bonuskortingen' is niet toegestaan. 
 1. Er worden geen 'punten', 'miles' of vergelijkbare 'kortingen' toegekend voor Kwalificerende Aankopen gedaan door andere personen dan de Klant. Voordat er 'punten, 'miles' of vergelijkbare 'kortingen' worden toegekend, is het mogelijk dat aan de Klant wordt gevraagd om bewijs te overleggen (inclusief maar niet beperkt tot, een identificatiebewijs en aankoopbewijs) tot redelijke tevredenheid van Value Retail, om aan te tonen dat hij/zij de persoon is die de Kwalificerende Aankopen heeft gedaan.


De Jaarlijkse Drempelwaarde

 1. Als een Klant zich heeft aangemeld voor 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' van een Deelnemende Partner en op enig moment gedurende het kalenderjaar de totale jaarlijkse besteding van de Klant met betrekking tot dergelijke aanvragen voor 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' bij één of een aantal Value Retail Villages gelijk is aan de Jaarlijkse Drempelwaarde of deze overschrijdt (zoals in onderstaande paragraaf  6 wordt uiteengezet), dan wordt het bedrag waarbij de 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' worden toegekend door de betreffende Deelnemende Partners gedurende het resterende deel van dat jaar verhoogd naar het "Verhoogde bestedingsbedrag", zoals uiteengezet in de tabel in de onderstaande paragraaf 9. 
 1. De jaarlijkse drempelwaarde is vastgesteld op €30.000, behalve voor het jaar 2018 waarin de jaarlijkse drempelwaarde pro rata wordt vastgesteld op €12.500 voor die Deelnemende Partners die werken met een 'Begindatum Jaarlijkse Drempelwaarde' (Zie de tabel in paragraaf 9), namelijk 1 augustus 2018 (gezamenlijk de "Jaarlijkse Drempelwaarde").
 1. In aanvulling op het voorgaande worden 'bonus miles', 'bonuspunten' of 'bonuskortingen' niet toegekend aan Klanten die de Jaarlijkse Drempelwaarde hebben bereikt of overschreden, gedurende het resterende deel van het jaar waarin de Klant de Jaarlijkse Drempelwaarde heeft bereikt of overschreden.
 1. Als een Klant zich aanmeldt voor 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' door aankoopbewijzen van een Value Retail Village te overleggen waarop valuta anders dan € staan vermeld, worden de hiernavolgende wisselkoersen gehanteerd om te berekenen of de Klant de Jaarlijkse Drempelwaarde heeft bereikt of overschreden om het verhoogde bestedingsbedrag voor toekenning van 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' te activeren:
 • GBP1 = €1,13
 • CNY1 = €0,128


De bestedingsbedragen

 1. In de onderstaande tabel vindt u de bedragen waarbij een Deelnemende Partner 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' toekent, evenals de bedragen die worden gehanteerd indien een Klant de Jaarlijkse Drempelwaarde heeft bereikt of overschreden. Wordt er een kwart-, halve of driekwart- 'mile', 'punt' of vergelijkbare 'korting' toegekend aan een Klant, dan behoudt Value Retail zich het recht voor een dergelijk percentage af te ronden naar volledige 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'korting':

 

 Deelnemende Partner

Standaardbestedingsbedrag

Verhoogd bestedingsbedrag na bereiken Jaarlijkse Drempelwaarde

 Jaarlijkse Drempelwaarde
 Begindatum

Flying Blue

2 miles bij besteding van €1/GBP1
3 miles bij besteding van 10RMB

2 miles bij besteding van €5/GBP5
3 miles bij besteding van 50RMB

 1 augustus 2018

British Airways Executive Club, AerClub, Iberia Plus, Meridiana Club, Club Vueling

5 Avios bij besteding van €4/GBP4/RMB40

5 Avios bij besteding van €20/GBP20/RMB200

 1 augustus 2018

Miles & More

1 mile bij besteding van €1/GBP1/RMB10

 1 mile bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 augustus 2018

Millemiglia

1 mile bij besteding van €1/GBP1

1 mile bij besteding van €5/GBP5

 1 augustus 2018

Virgin Flying Club

1 mile bij besteding van €1/GBP1

1 mile bij besteding van €5/GBP5

 1 augustus 2018

Etihad Guest

2 miles bij besteding van €1/GBP1

2 miles bij besteding van €5/GBP5

 1 augustus 2018

Qatar Privilege

1,25 miles bij besteding van €1/GBP1/RMB10

1,25 miles bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 augustus 2018

Jet Privilege

2 miles bij besteding van €1/GBP1

2 miles bij besteding van €5/GBP5

 1 augustus 2018

Aeroflot Bonus

1 mile bij besteding van €1/GBP0,75

1 mile bij besteding van €5/GBP3,75

 1 augustus 2018

Saudi Alfursan

1 mile bij besteding van €1/GBP1

1 mile bij besteding van €5/GBP5

 1 januari 2019

 Eastern Miles – China Eastern

2 miles bij besteding van €1/GBP1/RMB10

2 miles bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 januari 2019

Asia Miles – Cathay Pacific

2 miles bij besteding van €1/GBP1/RMB10

2 miles bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 januari 2019

ANA Mileage Club

1 mile bij besteding van €1/GBP1

1 mile bij besteding van €5/GBP5

 1 januari 2019

Malaysian Airlines Enrich

2 miles bij besteding van €1/GBP1/RMB10

2 miles bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 januari 2019

Singapore Airline Krisflyer

2 miles bij besteding van €1/GBP1/RMB10

2 miles bij besteding van €5/GBP5/RMB50

 1 januari 2019

Ctrip

 

Bicester Village, La Vallée Village, La Roca Village en Las Rozas Village: 2% korting op het bestedingsbedrag

Wertheim Village, Ingolstadt Village, Kildare Village, Fidenza Village, Maasmechelen Village: 4% korting op het bestedingsbedrag

Bicester Village, La Vallée Village, La Roca Village en Las Rozas Village: 0,4% korting op het bestedingsbedrag

Wertheim Village, Ingolstadt Village, Kildare Village, Fidenza Village, Maasmechelen Village: 0,8% korting op het bestedingsbedrag

 1 januari 2019

 

 1. Value Retail behoudt zich het recht voor het toekennen van 'punten', 'miles', of vergelijkbare 'kortingen' te weigeren in geval van vermoede of bewezen fraude.
 1. Om iedere twijfel weg te nemen wordt per Kwalificerend Aankoopbewijs aan Klanten die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden slechts 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' toegekend van één (1) Deelnemende Partner. Pogingen om 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' te claimen van meerdere Deelnemende Partners door gebruik te maken van hetzelfde Kwalificerende Aankoopbewijs of -bewijzen, zullen afgewezen worden. 
 1. Door gebruik te maken van het aanbod om 'miles', 'punten' of vergelijkbare 'kortingen' te verzamelen in de Value Retail Villages stemt de Klant er mee in om zich te houden aan deze algemene voorwaarden en accepteert hij of zij het privacybeleid van Value Retail en de algemene voorwaarden zoals vermeld op thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/privacy-policy

 

Algemeen

 1. Het recht op deelname aan het aanbod om 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' te ontvangen in de Value Retail Villages is persoonlijk voor iedere Klant en/of ontvanger van een Uitnodiging, voor zover van toepassing, en is niet overdraagbaar. Een Uitnodiging mag niet gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook, of op welke wijze dan ook, voor gebruik door iemand anders dan de oorspronkelijke ontvanger.
 1. Het recht op het ontvangen van 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' in de Value Retail Villages mag niet worden gebruikt in combinatie met andere speciale aanbiedingen, kortingscoupons of andere vouchers en de 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' kunnen niet worden ingewisseld voor contanten in de Value Retail Villages.
 1. Value Retail behoudt zich het recht voor op ieder moment en ongeacht de reden de mogelijkheid tot het verzamelen van 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' bij Deelnemende Partners in te trekken, te verminderen of te annuleren.
 1. Value Retail behoudt zich het recht voor te allen tijde deze algemene voorwaarden te veranderen, te wijzigen of aan te passen, inclusief de hoogte van de Jaarlijkse Drempelwaarde of de wisselkoersen waarnaar wordt verwezen in bovenstaande paragrafen 5, 6, 8, door de bijgewerkte algemene voorwaarden te publiceren op de website van The Bicester Village Shopping Collection.
 1. Het besluit van Value Retail in alle zaken is definitief en bindend en Value Retail is niet aansprakelijk voor financiële schade geleden door de Klant als gevolg van het weigeren, annuleren of intrekken van zijn of haar deelname aan de programma's voor 'miles', 'punten', of vergelijkbare 'kortingen' of als de Klant er niet in slaagt of er niet toe in staat is om gebruik te maken van het aanbod.
 1. De aanbieder van het aanbod is Value Retail Management Ltd., waarvan het vestigingsadres is: Management Suite, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxon, OX26 6WD, Verenigd Koninkrijk.
Top