Lidmaatschap Privilege algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden samen met de Gegevensbeschermingsverklaring (samen "Voorwaarden"), sturen het lidmaatschap van Privilege ("Privilege"). De organisator van Privilege is Value Retail PLC, 50 Pingle Drive, Bicester OX266WD ("wij" of "ons"). Bijkomende algemene voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn voor optionele elementen van het Privilege-lidmaatschap zoals wedstrijden, prijstrekkingen, toegang tot de VIP-Room, VIP-Kaarten of Geschenkkaarten. De Voorwaarden mogen te allen tijde aangepast worden en de recentste versie zal hier worden getoond. Als lid of mogelijk lid van Privilege wordt u geacht akkoord te gaan met de Voorwaarden.

2. Om lid van Privilege te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een geldige vorm van communicatie bijv. e-mail, sms, de mogelijkheid om pushmeldingen te ontvangen enz. zodat Privilege met u kan communiceren. Privilege dient enkel voor persoonlijk gebruik door leden.

3. Het lidmaatschap van Privilege is geheel naar ons eigen goeddunken en dus kunnen we een aanvraag voor welke reden dan ook weigeren. Een individu kan slechts één actief Privilege-lidmaatschap hebben. Wij behouden ons het recht om extra lidmaatschappen wanneer dan ook te weigeren, samen te voegen of af te sluiten. Wij behouden ons het recht om het aantal lidmaatschappen in elk huishouden te controleren en bij vermoeden van gedupliceerde lidmaatschappen die ook direct te annuleren.

4. Een lid kan kiezen om Privilege wanneer dan ook te verlaten door ons te contacteren of door te kiezen om geen marketinginformatie van ons meer te ontvangen.

5. Het lid moet Value Retail op de hoogte houden van eventuele wijzigingen omtrent uw persoonlijke gegevens of lidmaatschapsgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van vouchers, bonnen of aanbiedingen als gevolg van verouderde of foutieve gegevens.

6. Wij mogen te allen tijde het Privilege-lidmaatschap beëindigen.

7. Wij mogen wanneer dan ook een lid verwijderen van het Privilege-lidmaatschap als we vermoeden dat de Voorwaarden geschonden zijn of als het lid op een ongepaste, misleidende of kwetsende manier heeft gehandeld.

8. We mogen als wij dat willen bonnen, aanbiedingen en vouchers van Privilege op welk moment dan ook afwijzen om uit te geven, herroepen of annuleren.

9. De aanbiedingen, bonnen en vouchers van Privilege vallen onder de verantwoordelijkheid van het lid, alsook de beveiligingsgegevens in verband met het lidmaatschap. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het feit dat het lid zijn/haar gegevens niet veilig houdt.

10. Aanbiedingen, bonnen en vouchers van Privilege kunnen niet overgedragen (tenzij duidelijk vermeld op de aanbieding), gekocht, verkocht of geruild worden op welke manier dan ook. Er kan maar één aanbieding, bon of voucher per keer gebruikt worden, en ze kunnen niet gecumuleerd worden met een andere aanbieding, bon of voucher.

11. Alle aanbiedingen, bonnen of vouchers zijn onderhevig aan een vervaldatum. Na deze datum kunnen ze niet meer gebruikt worden en worden ze ook niet meer heruitgegeven. Aanbiedingen, bonnen of vouchers die u bent kwijtgeraakt of misplaatst heeft, worden niet heruitgegeven. U kunt de aanbiedingen, bonnen en vouchers enkel benutten op de aangegeven locaties, die u altijd in onze Villages kunt vinden. Bijkomende algemene voorwaarden kunt u terugvinden op de achterkant van de aanbiedingen, bonnen of vouchers. Privilege is niet (i) verantwoordelijk voor de aanbiedingen van de deelnemende boetieks; en/of (ii) biedt geen garanties met betrekking tot de goederen (inclusief o.a. de kwaliteit ervan) die het lid kan verkrijgen door middel van de aanbieding bij de betreffende deelnemende boetiek. Het lid zal geen recht hebben, en doet afstand van elke mogelijkheid die hij/zij heeft om Privilege te vervolgen in het geval dat een deelnemende boetiek er niet in slaagt de aanbiedingen aan te bieden, dan is het enige rechtsmiddel dat het lid onder zulke omstandigheden kan gebruiken het vervolgen van de deelnemende boetiek.

12. De Voorwaarden worden beheerst door de Engelse wetgeving, en zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

Top