Privacybeleid vacatures

Dit privacybeleid (het “Beleid”) heeft betrekking op uw gegevens die we verzamelen en gebruiken in verband met uw gebruik van de Brand Recruitment Site. Onze Brand Recruitment Site wordt gehost door iCIMS, Inc (“iCIMS”), een externe serviceprovider. Meer informatie over het gebruik van cookies door iCIMS en de wijze waarop iCIMS uw persoonsgegevens beschermt, vindt u in het privacybeleid van iCIMS hier.

De Brand Recruitment Site is speciaal opgezet voor het aanwerven van personeel voor boetieks in Value Retail Villages. Lees dit Beleid zorgvuldig zodat u volledig begrip verkrijgt van de basis waarop wij en de merkpartners van  Maasmechelen Village uw gegevens gebruiken, inclusief welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt, waar de gegevens worden bewaard en aan wie de gegevens worden bekendgemaakt. Dit Beleid geldt uitsluitend voor gegevens die we verzamelen via de Brand Recruitment Site en geldt in aanvulling op onze individuele privacybeleidsdocumenten die betrekking hebben op ons gebruik van uw gegevens anders dan in verband met de Brand Recruitment Site.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken via de Brand Recruitment Site gaat u akkoord met dit Beleid en stemt u ermee in dat wij en de merkpartners van Maasmechelen Village gegevens over u verwerken op de wijzen en voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet.

Toewijding tot privacy

Wij maken ons sterk voor het beschermen van uw privacy. We gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt via de Brand Recruitment Site uitsluitend voor aanwervingsdoeleinden en zoals uiteengezet in dit Beleid. We waken over de veiligheid van uw persoonsgegevens en leven de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na.

Wie we zijn

Klik hier voor meer informatie over ons. De genoemde entiteiten zijn de beheerders van de Brand Recruitment Service die wordt verleend via de Brand Recruitment Site of de eigenaars en uitbaters van Maasmechelen Village. We beheren de Brand Recruitment Service die wordt verleend via de Brand Recruitment Site, maar zijn niet direct betrokken bij het aanwervingsproces van de merkpartners van Maasmechelen Village. Verwijzingen naar “we” of “ons” hebben betrekking op de vermelde entiteiten. Elk van de vermelde entiteiten maakt zich sterk voor het beschermen van uw privacy en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking, zoals bepaald in de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in de EU en de EER.

Uw gegevens worden gedeeld met en zijn toegankelijk voor de merkpartners van Maasmechelen Village die de Brand Recruitment Site van tijd tot tijd gebruiken. De merkpartners van Maasmechelen Village zijn de rechtspersonen die de boetieks in Maasmechelen Village uitbaten waarvan de samenstelling van tijd tot tijd verandert.  Klik hier voor meer informatie over de huidige lijst van Merken die over boetieks in Maasmechelen Village beschikken. Merkpartners van Maasmechelen Village zijn tevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in de EU en de EER.

Welke gegevens verzamelen we van u?

De Brand Recruitment Site wordt aan de merkpartners van Maasmechelen Village aangeboden ter ondersteuning van hun personeelsaanwervingsproces. We verzamelen de persoonsgegevens die u overmaakt via de Brand Recruitment Site, waarin mogelijk uw cv, naam, adres, e-mailadres, vaardigheden, opleiding, werkervaring, gewenste functies, gesproken talen, beschikbaarheid, nationaliteit en andere gevraagde gegevens zijn opgenomen die betrekking hebben op of deel uitmaken van een sollicitatie. Het is niet onze bedoeling gevoelige gegevens te verzamelen. Wij en/of de merkpartners van Maasmechelen Village kunnen daarnaast informatie over u verzamelen van derden, zoals referenties, partners die sollicitaties screenen, voorgaande werkgevers en onderwijsinstellingen.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken de informatie die over u wordt bewaard uitsluitend in verband met het beheer van de Brand Recruitment Site. We kunnen u kennisgevingen van wijzigingen in de website toesturen en kunnen ook zo nu en dan contact met u opnemen om uw persoonsgegevens bij te werken en om u algemene e-mailcorrespondentie toe te sturen over aanwervingsevenementen en vacatures van merkpartners van Maasmechelen Village. Wanneer nieuwe vacatures worden toegevoegd aan de Brand Recruitment Site, kunnen we u hiervan meldingen toezenden.  We kunnen uw gegevens gebruiken voor wervingsanalyse.

De merkpartners van Maasmechelen Village kunnen de gegevens die over u worden bewaard, gebruiken op een of meer van de volgende wijzen:

PersoneelswervingDe merkpartners van Maasmechelen Village kunnen uw gegevens gebruiken om u te overwegen voor vacatures in Maasmechelen Village. De merken kunnen met u communiceren over deze vacatures, en als uw sollicitatie succesvol is, kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw tewerkstelling bij hen. Ze zullen u niet altijd op de hoogte stellen als uw sollicitatie onsuccesvol is. Uw gegevens worden opgeslagen op de Brand Recruitment Site en u kunt inloggen op het systeem en de voortgang van uw sollicitatie volgen.

De Brand Recruitment Site laat u toe gegevens te delen met merkpartners van Maasmechelen Village, hetzij door te solliciteren naar een specifieke functie, hetzij door een open sollicitatie te doen. Met behulp van de instellingen van uw profiel op de Brand Recruitment Site kunt aangeven welke merkpartners van Maasmechelen Village uw gegevens kunnen bekijken. Indien u ervoor kiest de gegevens uitsluitend aan een bepaalde merkpartner van Maasmechelen Village of uitsluitend in verband met een specifieke functie bij een merkpartner van Maasmechelen Village beschikbaar te maken, zullen de gegevens die worden verzameld via de Brand Recruitment Site alleen toegankelijk zijn voor de betreffende merkpartner van Maasmechelen Village. Deze kan uw gegevens bekijken op de Brand Recruitment Site of uw gegevens overbrengen naar een eigen systeem. Gegevens die zijn verstrekt in verband met een sollicitatie naar een specifieke functie worden tot 12 maanden bewaard op de Brand Recruitment Site, zodat u deze op elk gewenst moment beschikbaar kunt maken voor een open sollicitatie, waarna ze door alle merkpartners van Maasmechelen Village kunnen worden bekeken.

Indien u gegevens hebt verstrekt in het kader van een open sollicitatie of u ervoor kiest deze beschikbaar te maken voor overweging door alle merkpartners van Maasmechelen Village, worden de gegevens die zijn verzameld door de Brand Recruitment Site toegankelijk gemaakt voor alle bestaande en toekomstige merkpartners van Maasmechelen Village. Deze kunnen uw gegevens bekijken op de Brand Recruitment Site of uw gegevens overbrengen naar hun eigen systemen. Indien u wordt overwogen voor een functie bij een merkpartner van Maasmechelen Village, kunt u ervoor kiezen om uw gegevens tegelijkertijd te laten bekijken door andere merkpartners van Maasmechelen Village. Indien u een open sollicitatie hebt gedaant, blijven uw gegevens beschikbaar op de Brand Recruitment Site zolang u actief gebruik blijft maken van de site. Indien u de site gedurende 12 maanden niet actief hebt gebruikt, worden uw gegevens verwijderd.

Indien een merkpartner van Maasmechelen Village uw gegevens kopieert of downloadt, zijn zij ervoor verantwoordelijk deze gegevens te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u ervoor kiest de Brand Recruitment Site te gebruiken, kunnen wij en onze merkpartners van Maasmechelen Village contact met u opnemen per post, telefoon, sms of e-mail.

Waar we uw gegevens bewaren of verwerken

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen ook worden doorgezonden naar, bewaard op of toegankelijk vanaf een bestemming buiten de EU en EER door iCIMS in Canada, in het kader van de hosting en het beheer van het Merk-wervingssysteem door iCIMS vanuit haar kantoren in de VS en door merkpartners van Maasmechelen Village die de gegevens doorsturen van de Brand Recruitment Site naar andere sites buiten de EU en EER.

Hieronder treft u een lijst aan van personen die uw gegevens met betrekking tot de Brand Recruitment Site namens ons verwerken (dat wil zeggen, onze leveranciers en partners) buiten de EU en de EER:

iCIMS, Inc – 90 Matawan Road, Matawan, NJ 07747 Merkpartners van Maasmechelen Village die zijn gebaseerd buiten de EU of EER.

Bekendmaking

We delen gegevens binnen onze organisatie en maken gegevens bekend aan:

  • Leveranciers die gegevens namens ons verwerken in verband met de Brand Recruitment Service;
  • Indien we verplicht zijn uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat in specifieke gevallen de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebestrijding; en
  • Rechtsopvolgers of vervangende uitbaters van alle of een deel van onze respectieve bedrijven.
  • Merkpartners van Maasmechelen Village, zoals hierboven beschreven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Onze Brand Recruitment Site wordt gehost door iCIMS, Inc (“iCIMS”), een externe serviceprovider. Meer informatie over het gebruik van cookies door iCIMS en de wijze waarop iCIMS uw persoonsgegevens beschermt, vindt u in het privacybeleid van iCIMS hier.

Details over ons iCIMS-cookiebeleid zijn hier te vinden.

Hoewel we ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de gegevens die u online inzendt niet garanderen. U doet dat derhalve dan ook op eigen risico. We dringen erop aan dat u uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere inloggegevens op een veilige plaats bewaart, aangezien u, samen met de merkpartners van Maasmechelen Village, verantwoordelijk bent voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons toezendt.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens niet te verwerken. Indien u wenst dat we uw gegevens niet langer bewaren en verwerken op ons systeem, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen via villagecareers@valueretail.com of op het onderstaande adres.

U hebt het recht ons te vragen of we gegevens over u bewaren, de bron van deze informatie, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en aan wie ze worden bekendgemaakt. U kunt ook vragen om toegang te krijgen  tot deze gegevens. U kunt een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die we momenteel van u bewaren door uw contactgegevens, met inbegrip van uw adres en bewijs van identiteit (zoals een kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) te sturen naar villagecareers@valueretail.com of het volgende adres

Brand Recruitment Administrator
50 Pingle Drive
Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD
United Kingdom

We laten u toe persoonsgegevens die we van u bewaren te betwisten en, in voorkomend geval, kunt u persoonsgegevens laten verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. We behouden ons het recht voor om te weigeren u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken of uw persoonsgegevens te laten verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen voor zover we wettelijk gerechtigd zijn. In dergelijk geval zullen we echter een reden geven voor onze weigering en kunt u onze beslissing betwisten.

Top