Privilege Overeenkomst Gegevensbeschermingsverklaring

De algemene voorwaarden van deze Gegevensbeschermingsverklaring alsook de algemene voorwaarden van het Privilege-lidmaatschap sturen Privilege ("Overeenkomst").

U zou de overeenkomst moeten lezen om de basis volledig te begrijpen waarop we ons baseren om informatie over u te verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, waar we deze informatie opslaan en aan wie deze informatie verstrekt wordt. De algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, die gaat over persoonsgegevens, zijn nog een extra toevoeging aan onze individuele privacybeleiden die gaan over het gebruik van uw informatie die niets te maken heeft met Privilege.

Toewijding voor Privacy

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. We willen uw persoonlijke informatie gebruiken om onze diensten tegenover u en onze gasten te verbeteren. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd veilig is en leven de wetgeving rond Gegevensbescherming na.

Wie zijn wij

Klik hier om te ontdekken wie wij zijn. De genoemde entiteiten zijn de eigenaars en bestuurders van de retail outlet villages "Villages" aangegeven bij hun naam en van The Bicester Village Shopping Collection®. Bij de Villages horen ook de retail outlet villages van de EU en EER en die in China. Met het gebruik van "wij" of "ons" wordt in deze Overeenkomst de genoemde entiteiten bedoeld. Elk van de genoemde entiteiten zijn toegewijd om uw privacy te beschermen en controleren samen gegevens binnen de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de EU en EER.

Welke informatie verzamelen we over u?

 We verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt als onderdeel van uw registratie en alle andere informatie die u van tijd tot tijd toevoegt om uw registratie te verbeteren. Deze informatie bevat uw naam, adres, woonplaats, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, e-mail, land en mobiele telefoonnummers en andere contactgegevens.

Afhankelijk van het type toegangsapparaat dat u gebruikt, wordt extra informatie elektronisch verzameld wanneer u een Village en/of een retail outlet betreedt. De informatie die wij verzamelen is uw locatie op een bepaald tijdstip in een Village, evenals de tijd, plaats en de frequentie van het gebruik van het toegangsapparaat. Het toegangsapparaat waarnaar verwezen wordt in deze Overeenkomst kan zijn: de streepjescode, kaart, mobiele applicatie of ander elektronisch identificatie-apparaat of softwareapplicatie die wij u van tijd tot tijd aanbieden. We verzamelen ook informatie over uw transacties bij elke outlet retail door het gebruik van een toestel bij het verkooppunt. De verzamelde informatie kan details van de gekochte artikelen en de uitgegeven bedragen bevatten. We kunnen deze informatie ook met andere informatie die wij over u hebben via de bedrijven in de The Bicester Village Shopping Collection® en alsook via de verschillende kanalen die u gebruikt om te communiceren met ons (bijv. website, onze app, correspondentie enz.) combineren. Bovendien kunnen we alle informatie die wij over u hebben combineren met de informatie die onze geselecteerde partners en/of retail outlets over u hebben, want u bent akkoord gegaan dat zij uw informatie mogen delen met derden.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die we over u hebben op verschillende manieren:-

 • Om Privilege te beheren en te verbeteren
 • Om uw shopgedrag beter te begrijpen en zo onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren zodat u een nog betere shopervaring heeft;
 • Om de effectiviteit van onze marketing te analyseren en om ons te helpen om betere aanbiedingen, advies en informatie voor u en onze andere gasten te voorzien;
 • Om een beter beeld te krijgen van wie onze gasten zijn, zowel als groep en als individu en u daardoor van naadloze, relevante en consistente diensten te voorzien;
 • Om u informatie te bezorgen over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere relevante zaken met betrekking tot de retail outlets in de Villages, de producten die zij verkopen, de Villages en The Bicester Village Shopping Collection® en de retail outlets in de Villages met inbegrip van de producten die zij verkopen;
 • Om uw informatie te delen met retail outlets in onze Villages met ons/hun doel om u te informeren over producten, diensten, promoties, aanbiedingen en naderende evenementen die u wellicht kunnen interesseren;
 • Gegevensopschoning: Om ervoor te zorgen dat onze informatie accuraat en up-to-date is;
 • Voor onderzoek en analyse en zodat wij u van tijd tot tijd kunnen contacteren voor dat doel of voor het doel van het verrichten van enquêtes of focusgroepen; en
 • Om u op de hoogte te houden van veranderingen aan onze diensten.

Wij zullen uw gegevens zo lang als we een juridische of zakelijke reden hebben om dat te doen, bijhouden, wat meestal de periode dat u lid bent van Privilege betekent.

Waar verwerken of slaan we uw informatie op

 De informatie die we over u verzamelen wordt overgedragen en opgeslagen op een plaats buiten de EU en EER specifiek naar Villages en retail outlets in China en onze leveranciers en partners in India en de Verenigde Staten. Dergelijke bestemmingen hebben misschien geen wetten die uw gegevens in dezelfde mate beschermen als in de EU en de EER. De informatie zal worden verwerkt door ons of door onze leveranciers en partners die buiten de EU en de EER handelen, maar we zullen ervoor zorgen dat uw informatie door ons en elk van onze leveranciers en partners veilig wordt behandeld en beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onrechtmatige verwerking en elke vorm van verwerking, die niet strookt met de omschreven doeleinden in deze Overeenkomst.

Een lijst van personen die uw gegevens namens ons verwerken (dat wil zeggen onze leveranciers en partners) buiten de EU en de EER vindt u hieronder:

 Responsys Inc. 900 Cherry Avenue, 5th Floor, San Bruno, CA 94066, VS;
Salesforce.com Inc, The Landmark@One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS

Hoe contacteren we u

Om u te voorzien van de voordelen van Privilege kunnen wij u contacteren per post, e-mail, sms, telefoon of andere middelen, waaronder andere elektronische middelen, zoals Facebook en social media-applicaties, maar enkel als u ons van dergelijke contactgegevens voorziet.

Als u niet langer bepaalde berichten wil ontvangen, kunt u uw registratie voor Privilege annuleren door ons te contacteren op Legal@MaasmechelenVillage.com of u kunt uw contactgegevens op elk gewenst moment bijwerken door ons te contacteren op bovenvermeld adres.

Openbaarmaking

Wij delen informatie tussen onszelf en maken informatie openbaar aan:

 • Retail outlets die zich bevinden in de Villages (zij kunnen u rechtstreeks contacteren);
 • Leveranciers die informatie namens ons verwerken en partners die meehelpen aan Privilege;
 • Als we een meldingsplicht hebben of uw informatie delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat, in bepaalde gevallen, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude; en
 • Rechtsopvolgers of vervangende beheerders van alle of een deel van onze respectieve bedrijven.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw informatie niet voor marketingdoeleinden te gebruiken. Als u dat doet, zou u in strijd zijn met Privilege, dus als u dat niet meer wil, moet u uw registratie van Privilege annuleren. (zie hierboven)

U heeft het recht om ons te vragen of we informatie over u hebben, de bron van deze informatie, de doeleinden waarvoor ze gebruikt wordt en aan wie ze openbaar wordt gemaakt. U kunt ons ook vragen om toegang te hebben tot die informatie. Om een kopie van de persoonsgegevens die wij momenteel over u hebben te ontvangen, stuurt u uw contactgegevens, inclusief adres en een identificatiebewijs (zoals een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar YourVillageProgramme@TheBicesterVillageShoppingCollection.com of naar volgende adres:

Privilege Team
50 Pingle Drive
Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD
Verenigd Koninkrijk

U mag ingaan tegen de persoonsgegevens die wij over u hebben, en indien nodig, mag u uw persoonsgegevens laten verwijderen, corrigeren, wijzigen of aanvullen. Wij behouden ons het recht om u geen kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen en persoonlijke gegevens niet te wissen, corrigeren, wijzigen of aanvullen voor zover wij wettelijk het recht hebben om dat te doen. Wij zullen u uitleggen waarom u niets zal ontvangen en u mag ook tegen onze beslissing ingaan.

Top