Privacyverklaring

VR Maasmechelen Tourist Outlets Comm. VA (“Maasmechelen Village”, “wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en deze Verklaring informeert u over de manier waarop Maasmechelen Village uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of bekendmaakt. In geval van vragen omtrent privacy of de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren op legal@maasmechelenvillage.com.

Reikwijdte van deze Verklaring

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de website www.maasmechelenvillage.com (de ‘Website’) en meer algemeen op het gebruik van uw gegevens door Maasmechelen Village. Door gebruik te maken van de website en door het achterlaten van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken en gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Verklaring. Wij kunnen u van tijd tot tijd bijkomende informatie verstrekken omtrent het gebruik van uw gegevens.

De Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die u kan bezoeken via links op onze Website. Indien u websites van derden bezoekt via de links op onze website, is het mogelijk dat uw gegevens worden verzameld door de eigenaars van deze sites in overeenstemming met hun privacy beleid, wat anders kan zijn dan het onze.

Gegevens die wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt

Het is mogelijk dat wij uw informatie opslaan wanneer u onze website bezoekt, registreert voor lidmaatschap, uw CV of gegevens achterlaat in de sectie Vacatures, of deelneemt aan andere initiatieven of activiteiten (zowel op het internet als los van het internet). De informatie die wij eventueel van u verzamelen en verwerken en de wijze waarop deze informatie kan worden gebruikt, is opgenomen in het overzicht aan het eind van deze Privacy Verklaring.

Het opslaan en verwerken van uw informatie

Uw gegevens kunnen tevens worden overgedragen aan en bewaard worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief landen zoals China, India en de Verenigde Staten. Deze landen hebben niet steeds hetzelfde niveau van privacybescherming als binnen de EER. Gegevens kunnen worden verwerkt door onszelf of door derden buiten de EER, maar wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden verwerkt, in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Door gebruik te maken van deze website en door het achterlaten van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens op deze wijze overdragen en bewaren.

Wij hebben een beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om, de informatie die wij onder onze controle krijgen, te beschermen van niet-toegelaten toegang, ongepast gebruik of bekendmaking, niet-toegelaten wijziging en onwettige vernietiging of toevallig verlies. Indien u een paswoord heeft gekozen om u toegang te verlenen tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk om dit paswoord als vertrouwelijk te behandelen. Wij vragen u om dit paswoord met niemand te delen.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig, hoezeer we ook ons best doen.

Om uw gegevens te beschermen, kunnen we niet de veiligheid garanderen van gegevens die u via onze site overdraagt en is elke overdracht op uw eigen risico. Van zodra wij uw gegevens ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om niet-geautoriseerde toegang te beletten.

Wij verzekeren dat uw gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties en autoriteiten, tenzij wij hiertoe zouden worden verplicht bij wet- of regelgeving.

Bekendmaking

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan vennootschappen behorend bij The Bicester Village Shopping Collection en de andere The Bicester Village Shopping Collection leden. Indien u meer informatie wenst omtrent de vennootschappen behorend bij The Bicester Village Shopping Collection, Maasmechelen Village en de andere dorpen die lid zijn van The Bicester Village Shopping Collection, klik hier: Maasmechelen Village en The Bicester Village Shopping Collection. Het gebruik van gegevens door deze vennootschappen is onderworpen aan hun respectieve privacybeleid, beschikbaar op hun websites.

Wij kunnen uw gegevens eveneens bekendmaken aan de hiernavolgende partijen:

  • aan zorgvuldig geselecteerde marketingpartners;
  • aan de merken aanwezig in het relevante dorp in geval u een CV heeft ingediend in de Vacature sectie om te solliciteren op werkaanbiedingen;
  • aan leveranciers die namens ons gegevens verwerken en partners die ons assisteren om diensten aan u te verlenen;
  • indien wij verplicht zijn om uw informatie bekend te maken of te delen in uitvoering van een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendomsrechten of veiligheid van onszelf, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt eveneens het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebestrijding; en
  • rechtsopvolgers of vervangende uitbaters van het geheel of een gedeelte van onze onderneming.

Cookies

‘Cookies’ zijn bestanden die verstuurd worden door een internetserver aan uw computer. Deze worden opgeslagen wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt en kunnen bijgevolg door de website exploitant worden gebruikt om informatie te bekomen wanneer u dezelfde website opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de technische administratie van de Site, teneinde onze publieksgrootte en gebruikspatroon te schatten, om informatie omtrent uw voorkeuren op te slaan, om ons toe te laten de Site aan te passen aan uw individuele voorkeuren en toezicht te houden op het verkeer op de Site. De cookies die wij gebruiken geven ons anonieme informatie en laten ons niet toe om gegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden om u te identificeren als individu. Voor een volledige verklaring van ons cookie beleid alstublieft klik hier.

Door gebruik te maken van deze Site, gaat u akkoord met ons gebruik van Cookies zoals hierboven beschreven en zoals verder omschreven in http://www.maasmechelenvillage.com/nl/juridisch/cookiebeleid maar u kan ervoor kiezen om geen cookies te aanvaarden en dit door de instellingen op uw internetbrowser te veranderen. Om dit te doen, ga naar de hulp optie op uw werkbalk. Indien u ervoor kiest om uw instellingen op deze manier te veranderen, zal dit geen invloed hebben op het gebruik van de Site. Voor meer informatie omtrent de werking van cookies, is het nuttig om volgende site te bezoeken: http://www.allaboutcookies.org/.

Kinderen

We verzamelen niet doelbewust informatie over kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u doorgaans informeren (alvorens uw informatie te verzamelen) indien we van plan zijn uw informatie te gebruiken voor zulke doeleinden of indien wij van plan zijn uw gegevens voor deze doeleinden bekend te maken aan zorgvuldig geselecteerde marketingpartners. U kan uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te beletten door dit aan te geven op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen. U kan dit recht eveneens uitoefenen door contact met ons op te nemen op legal@maasmechelenvillage.com.

U heeft het recht ons te vragen of wij gegevens van u bijhouden en in bevestigend geval, om toegang tot deze informatie te bekomen. Teneinde een kopie te bekomen van enige informatie die wij momenteel van u houden, verzoeken wij u om ons uw contactgegevens te sturen, met inbegrip van adres, bewijs van identificatie (zoals een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs).

In voorkomend geval heeft u het recht om de informatie die wij van u bijhouden te betwisten, te wissen, corrigeren, wijzigen of te vervolledigen. Wij behouden ons het recht voor u geen kopie te sturen van de gegevens die wij over u bijhouden, maar zullen u een reden sturen voor deze weigering. U heeft evenwel het recht om onze weigering om u de gegevens mee te delen, te betwisten.

U kan het hierboven vermelde e-mailadres eveneens gebruiken voor verzoeken betreffende het gebruik van uw gegevens door andere ondernemingen betrokken bij The Bicester Village Shopping Collection, Maasmechelen Village en andere dorpen die deel uitmaken van The Bicester Village Shopping Collection. Indien uw verzoeken betrekking hebben op gegevens die verwerkt worden door niet-Belgische entiteiten, die andere dorpen uitbaten die deel uitmaken van The Bicester Village Shopping Collection, gelieve dan de contactgegevens te gebruiken vermeld in de Privacyverklaringen op de websites van deze ondernemingen.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Elke wijziging aan onze Privacyverklaring zal worden toegelicht op onze Site of zal u ter kennis worden gebracht.

Gegevens die wij van u verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Gelieve te noteren dat het niet altijd nodig is om alle informatievelden in te vullen om te kunnen genieten van onze diensten of promoties – de verplichte velden zijn normalerwijze aangeduid met een asterisk*.

Wij kunnen u contacteren per post, e-mail, SMS bericht of telefoon of andere toepasselijke manieren. Wij zullen u geen advertenties via elektronische weg sturen zonder uw toestemming (email, SMS,...).

Indien u zich registreert als lid van het Privilege Programma, zal u de ledenovereenkomst moeten ondertekenen die specifieke details bevat over de gegevens die we over u verzamelen en verwerken en over de doelstellingen van de verwerking. Klik hier voor meer details.

In geval u niet wenst dat wij uw gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden, of uw gegevens meedelen aan derden voor reclamedoeleinden, gelieve dit op te geven wanneer u uw gegevens verstrekt. Indien u communicatie van ons ontvangt en dit wil stopzetten, gelieve ons te contacteren op legal@maasmechelenvillage.com.

Top
X

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Zonder de cookies zal de functionaliteit van de website beperkt zijn. Door te klikken op "X", bevestigt u dat u het gebruik van cookies op onze website aanvaardt. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken door hier te klikken om uw cookie instellingen te veranderen.