Website van Maasmechelen Village Privacykennisgeving

Value Retail Management (Maasmechelen Village) Limited (“Maasmechelen Village”, “we”/“wij” of “ons”) zet zich in om uw privacy te beschermen, inclusief wanneer u de Website www.maasmechelenvillage.com gebruikt (de “Website”). In deze Privacykennisgeving wordt uitgelegd hoe Maasmechelen Village tijdens gebruik van de Website informatie over u kan verzamelen, gebruiken of openbaar maken.

Inzet voor Privacy

U dient deze Privacykennisgeving volledig door te lezen om de grondslag te begrijpen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij deze gebruiken en aan wie deze zullen worden openbaar gemaakt, plus uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (zie voor meer informatie Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hieronder.  Als u niet bereid bent om de voorwaarden van deze Privacykennisgeving te accepteren of als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, gebruik deze Website dan niet en voorzie ons niet van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via legal@Maasmechelenvillage.com. Als u contact met ons opneemt in verband met deze privacykennisgeving, zullen alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze onderstaande privacymededeling van Maasmechelen Village

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens van u?

Wanneer u de Website gebruikt, is er een aantal doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens met ons kunt delen, of waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. Elk van deze doeleinden heeft zijn eigen Privacykennisgeving met meer informatie over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, beheren, opslaan, delen en gebruiken in verband met dat doel:

  1. Wanneer u pagina’s op de Website bezoekt, verzamelen wij cookies over uw browsegeschiedenis (als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen). U kunt meer informatie vinden over ons gebruik van cookies in ons cookie consent tool.
  2. Als u gebruik maakt van onze Maasmechelen Village app (“App”) op uw mobiele telefoon of ander apparaat, dan verzamelen we uw persoonsgegevens in verband met het aanbieden van informatie en services aan u via de App. Als u ons uw toestemming hebt gegeven om dat te doen, omvat dit het verzamelen van gegevens over de frequentie van uw bezoeken aan [Maasmechelen Village]. Wij behandelen alle persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met uw gebruik van de App in overeenstemming met onze Privacykennisgeving Mobiele apparaten.
  3. Als u zich aanmeldt om lid te worden van ons Privilege-programma, verzamelen wij uw persoonsgegevens in verband met dat doel en behandelen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacykennisgeving Privilege.
  4. Als u ons online banenportal gebruikt om te zoeken naar banen of te solliciteren bij ons, verzamelen wij uw persoonsgegevens in verband met dat doel en behandelen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacykennisgeving Wervingsportal.
  5. We kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren verzamelen die in overeenstemming zijn met onze Privacykennisgeving Maasmechelen Village, onder meer via het gebruik van CCTV en andere bewakingssystemen bij Maasmechelen Village wanneer u ons bezoekt, en in verband met informatie die u mogelijk op sociale media publiceert.

Waarop deze Privacykennisgeving niet van toepassing is

De Privacykennisgeving is niet van toepassing op websites van derde partijen die u via links op de Website kunt bereiken. Als u websites van derde partijen bezoekt via aangeboden links, dan kunnen de beheerders van deze sites uw persoonsgegevens verzamelen en voor hun eigen doeleinden gebruiken of in overeenstemming met het privacybeleid dat zij hebben, wat anders zal zijn dan onze privacykennisgevingen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Volgens de wet hebt u een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens, ongeacht de context waarin wij deze verzamelen of verwerken. Verdere informatie en advies over uw rechten kunt u krijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land en in de betreffende privacykennisgeving hierboven.

U hebt met name het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing (wat wij alleen doen met uw toestemming).

Rechten

Wat betekent dit?

1.      Het recht op informatie 

 

U hebt recht op duidelijke, doorzichtige en begrijpelijke informatie over de wijze waarop we uw informatie gebruiken en over uw rechten. Dit is waarom wij u de informatie in deze Privacykennisgeving en ons andere privacybeleid verstrekken.

2.      Het recht op toegang

U hebt recht op toegang tot uw informatie (als die door ons wordt verwerkt) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met het recht dat wordt verleend in deze Privacykennisgeving en ons andere privacybeleid).

Dit stelt u in staat te controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3.      Het recht op rectificatie

U hebt recht op correctie van uw informatie als die onjuistheden bevat of onvolledig is.

4.      Het recht op verwijdering

Dit staat ook bekend als ‘het recht te worden vergeten’. Eenvoudig gezegd kunt u op grond hiervan vragen uw informatie te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden voor ons bestaat om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op uitwissing. Er zijn uitzonderingen.

5.      Het recht op beperking van verwerking

U hebt het recht verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of te belemmeren. Wanneer de verwerking beperkt is, mogen we uw informatie nog wel bewaren, maar mogen we deze niet meer gebruiken. We houden een lijst bij van de mensen die ons hebben gevraagd verder gebruik van hun informatie te ‘blokkeren’ om erop toe te zien dat deze beperking ook in de toekomst wordt gerespecteerd.

6.      Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid genoemd)

U hebt het recht uw persoonsgegevens op te vragen en deze zelf te gebruiken voor andere diensten. Als u bijvoorbeeld besluit over te stappen naar een nieuwe provider, stelt dit u in staat uw gegevens eenvoudig en veilig te verplaatsen, te kopiëren of over te zetten van onze IT-systemen naar die van hen, zonder gevolgen voor de bruikbaarheid ervan.

7.      Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten van verwerking, waaronder verwerking voor direct marketing (wat wij alleen doen met uw toestemming).

8.      Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming over de wijze waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken. 

9.      Het recht op intrekking van toestemming

Als u ons toestemming hebt gegeven om iets te doen met uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming op enig moment in te trekken. (Dit betekent echter niet dat hetgeen we tot dat moment met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig wordt.) Hiertoe behoort ook het recht om uw toestemming aan ons voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

 

 

 

Top